Nie​my​Mo​vie — film muzy­ka dub­bing na żywo

Chęt­nych do rezer­wa­cji zapra­sza­my do kon­ta­ku pod adresem
niemymovie@gmail.​com

Repertuar

  • uroz­ma­ico­ny reper­tu­ar filmowy
  • prze­róż­na muzyka
  • wie­lo­gło­so­wy dubbing
  • treść skie­ro­wa­na do odbiorców w każdym wieku
Repertuar

Rezerwacje


tel. 504 429 573
 

niemymovie@gmail.​com 

Spo­łecz­ność


www​.face​bo​ok​.com/​n​i​e​m​y​movie


www​.youtu​be​.com/​u​s​e​r​/​n​i​e​m​y​movie

Home Repertuar O nas Kontakt

website © jjmh.pl

Home

Repertuar

O nas

Kontakt